ik ben er.
Een project van iemand die zich
voor wil stellen.

De meningen zijn verdeeld.
Is het nou een hij of een zij? Schrijf je z'n naam met een hoofdletter,
of heeft ze helemaal geen naam?
Heeft hij een zoon? Een moeder?
Een hemel? Een baard? Gevoel voor humor?

Met het ik-project maakt Nederland kennis met de bedenker van liefde, de ontwerper van zwaartekracht, de maker van sterren en de auteur van dna.

 

.......
Alle grafische en tekstuele uitingen van dit project zijn vrij te publiceren en reproduceren, mits de uiting in zijn geheel en ongewijzigd blijft. Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op.

 

.......
concept & ontwerp > co peters